ارلن مایر

تاریخچه ارلن مایر آزمایشگاهی

ارلن‌ها از ابزارهای پرکاربرد آزمایشگاهی هستند که بسته به جنس و نوع طراحی برای فعالیت‌های آزمایشگاهی از جمله حرارت دادن به نمونه، هم‌زدن و مخلوط کردن نمونه، نگهداری مواد شیمیایی و حتی کشت سلول مناسب هستند که پر که دارای یک کف صاف، یک بدنه مخروطی و یک دهانه‌ی استوانه‌ای است.این وسیله اولین بارتوسط شیمی دان المانی بنام ارلن مایردر سال ۱۸۶۰ طراحی شد و به نام او نام‌گذاری گردید .

انواع ارلن مایر

ارلن دهانه گشاد:از انجا که دهانه‌ی آن‌ها نسبت به ارلن‌های معمولی پهن‌تر است. این طراحی باعث می‌شود تا ریختن نمونه در این مدل ارلن راحت‌تر صورت گیرد. بنابراین ارلن‌های دهانه پهن اغلب برای ذخیره‌ی مواد و نمونه‌ها مناسب هستند

ارلن دهانه باریک: داشتن دهانه باریک ارلن باعث میشود همزدن مواد در این نمونه ارلن به خوبی انجام شود وخروج مواد درحین همزدن ودرصورت حرارت مواد موجود بخارات به بیرون هدر نمیشوند ودرقسمت بالای ارلن متمرکز میشود.

ارلن خلا یا بوخنر:این ارلن به گونه‌ای است که در یک سمت دهانه، یک خروجی شلنگ خور جهت اتصال به پمپ خلاء وجود دارد. ارلن خلاء برای جداسازی مواد جامد یا ناخالصی‌ها از فاز مایع استفاده می‌شود

آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟