روداژهای ازمایشگاهی

روداژ های آزمایشگاهی

کلیپس های پلاستیکی مخصوص

اتصالات ازمایشگاهی که در شیمی به روداژ معروف هستند و از جمله وسایل مهم وکاربردی شیشه ای می باشند که در آزمایشگاه جهت اتصال ظروف به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند که بصورت نر و مادگی درهم فیکس میشوند. که بحالت سمباده ای شکل برای متصل شدن و سیل شدن قطعات ازمایشگاهی وجلوگیری از بروز نشتی و و در واقع چفت شیشه آلات آزمایشگاهی شدن و اب بندشدن به وسیله ی این اتصالات، مورد استفادهقرار میگیرند- برای نمونه بالن ، کندانسور و حباب ساز روغنی را توسط اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی به یکدیگر متصل نمود و از این طریق فرآیند رفلاکس یک مخلوط رامیتوان انجام داد.

روداژ ها چند نوع هستند؟

رابط های شیشه ای دارای دونوع رابط های نسبتا مخروطی شکل و یا رابط های توپی یا کاسه ای شکل(یا رابط های مدور)  یا کوگل هستند. رابط ها را به صورتی دیگر نیز می توان دسته بندی نمود: رابط های مخروطی شکل، رابط های توپی و کاسه ای، رابط های حلقه ای،رابط های انتقالی شیشه به فلز،آداپتورها

   روداژهای مخروطی نر ومادگی

روداژهای کروی یا کوگل

این اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی دارای ابعاد (طول، قطر) متفاوت می باشند که با توجه به قطر وسیله ای که قرار است به آنها متصل شود، به کار گرفته می شود.جنس آنها از شیشه بروسیلیکات میباشد که در برابر گرما و مواد شیمیایی مقاوم میباشد.

کاربرد اتصالات شیشه ای آزمایشگاهی

  • اب بندی قطعات ازمایشگاهی وجلوگیری از بروز نشتی در هنگام اتصال ظروف به یکدیگر
  • اتصال و چفت کردن شیشه آلات آزمایشگاهی

    سایزهای روداژ نر ومادگی به ترتیب زیر میباشد.


    14/23   – 19/26   – 24/29    – 29/32   – 34/40     40/40    -40/45    -50/55    – 60/60   – 60/65

 نکته: کلیپسهای پلاستیکی مناسب سایز روداژها نیز وسیله ای برای محکم شدن واب بندی بهتر در استفاده از رودآژ ها برای عمیلیات رفلکس-خلا وسیل شدن بهترکاربرد دارد.

سفارش تخصصی انواع روداژها

آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟