تجهیزات آنلاین و پرتابل مورد استفاده در بخش های مختلف صنایع دارویی مانند تولید، کنترل کیفیت، تاسیسات، انبارها، تهویه ی مطبوع  و ….مانند آنالایزرهای گاز، فلومترها، سرعت سنج ها، ICP ، و ….