نمایش 1–40 از 110 نتیجه

مواد شیمیایی دکتر مجللی

موم سفید پاتوبیولوژی

تومان265,000تومان1,100,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

موم زرد پاتوبیولوژی دکتر مجللی

تومان290,000تومان1,250,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

پلی اتیلن گلایکول 4000 دکتر مجللی

تومان210,000تومان1,300,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

آب ژاول دکتر مجللی

تومان48,000تومان320,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

پیریدین دکتر مجللی

تومان720,000تومان1,600,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

دی متیل سولفوکساید DMSO دکتر مجللی

تومان518,000تومان1,150,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

اتانول 96%

تومان158,000تومان420,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

تیترانت EDTA ،Titrizol

تومان90,000تومان150,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

اسید بوریک Boric acid

تومان185,000تومان840,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

پلی اتیلن گلایکول 600 poly ethylene glycol

تومان129,000تومان1,500,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

پلی اتیلن گلایکول 400 polyethylene glycol

تومان117,000تومان1,400,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

تری اتانول آمین Triethanolamine

تومان155,000تومان1,440,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

سدیم کربنات مونوهیدرات Sodium carbonate

تومان68,000تومان335,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

دی اتانول آمین Diethanolamine

تومان173,000تومان1,550,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

مونو اتانول امین monoethanolamine

تومان155,000تومان1,440,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

اسید سیتریک محلول 50% , Liquid Citric Acid

تومان91,000تومان825,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

بافر های pH دکتر مجللی

تومان85,000تومان125,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

زایلن ( مخروط ایزومرها ) دکتر مجللی

تومان174,000تومان1,250,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

تولوئن دکتر مجللی

تومان164,500تومان985,000
آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟