نمایش 1–40 از 101 نتیجه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آهن (||) سولفات Iron(II) sulfate

تومان70,000تومان392,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید بوریک Boric acid

تومان95,000تومان560,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پلی اتیلن گلایکول 600 poly ethylene glycol

تومان129,000تومان1,500,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پلی اتیلن گلایکول 400 polyethylene glycol

تومان117,000تومان1,400,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تری اتانول آمین Triethanolamine

تومان110,500تومان1,250,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم کربنات مونوهیدرات Sodium carbonate

تومان55,000تومان308,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتانول آمین Diethanolamine

تومان110,500تومان1,250,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مونو اتانول امین monoethanolamine

تومان110,500تومان1,250,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اسید سیتریک محلول 50% , Liquid Citric Acid

تومان91,000تومان825,000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بافر های pH دکتر مجللی

تومان40,000تومان68,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

تولوئن دکتر مجللی

تومان105,000تومان800,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

Sodium nitrate سدیم نیترات دکتر مجللی

تومان60,000تومان336,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

سدیم هیدروکساید پرک دکتر مجللی

تومان60,000تومان364,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

سدیم هیدروژن کربنات دکتر مجللی

تومان60,000تومان336,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

دی سدیم هیدروژن فسفات دکتر مجللی

تومان120,000تومان800,000

مواد شیمیایی دکتر مجللی

سدیم لوریل سولفات دکتر مجللی

تومان128,000تومان1,350,000
آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟