نمایش 1–40 از 62 نتیجه

مواد نانو

NANO_Fe,Liquid

تومان180,000تومان1,400,000

مواد نانو

Nano_Hydroxi Apatite

تومان300,000تومان480,000

مواد نانو

Nano_Zeolite

تومان70,000تومان350,000

مواد نانو

Carbon NanoFiber

تومان150,000تومان550,000

مواد نانو

NANO_B4C

تومان150,000تومان550,000

مواد نانو

NANO_WC

تومان150,000تومان550,000

مواد نانو

Nano_Graphene

تومان150,000تومان450,000

مواد نانو

Nano_GrapheneOxide

تومان150,000تومان450,000

مواد نانو

Nano_Cu(Powder)

تومان150,000تومان550,000

مواد نانو

Nano-SnO2

تومان100,000تومان450,000

مواد نانو

Nano-ZrO2

تومان80,000تومان850,000

مواد نانو

Nano-WO3

تومان80,000تومان850,000

مواد نانو

Nano-NiO

تومان200,000تومان850,000

مواد نانو

Nano-Cr2O3

تومان200,000تومان900,000

مواد نانو

Nano-Co3O4

تومان300,000تومان550,000

مواد نانو

Nano-Co2O3

تومان200,000تومان900,000

مواد نانو

Nano-CaCO3

تومان100,000تومان650,000

مواد نانو

Nano-SiC

تومان150,000تومان700,000

مواد نانو

Nano-MgO

تومان80,000تومان850,000

مواد نانو

NanoClay(Bentonite)

تومان130,000تومان750,000

مواد نانو

Nano-Au,liquid

تومان350,000تومان600,000

مواد نانو

Nano-Ag(Liquid)4000ppm

تومان180,000تومان1,350,000

مواد نانو

Nano-Ag(Liquid)3000ppm

تومان150,000تومان290,000

مواد نانو

Nano-Ag(Liquid)2000ppm

تومان130,000تومان250,000

مواد نانو

Nano-Ag(Liquid)1000ppm

تومان110,000تومان210,000

مواد نانو

NANO_Ag,liquid500ppm

تومان90,000تومان170,000
آغاز مکالمه
سوالی دارید ؟
سلام
میتونم کمکتون کنم ؟